Daniela Bucsková

Dátum narodenia:

Absolvované školy:

Abolsvované kurzy, atestácie, stáže, kongresy,…

Motto:

Aj pes, ktorý nehryzie, s radosťou uhryzne svojho veterinára:)

Pár slov o mne

Štúdium: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (2006-2012)

Špecializácia: cytológia, onkológia, hematológia, laboratórna diagnostika, dermatológia

Absolvované semináre: 
Kaudálny abdomen z pohľadu internistu aj chirurga 13.-14.10.2012 Hradec Králové
Hematológia (krvný obraz a význam jednotlivých parametrov v rámci diagnostiky, Praktické využitie získaných výsledkov v rámci diferenciálnej diagnostiky) 15.5.2013 Košice
Dermatologické aspekty metabolických ochorení 18.5.2013 Bratislava
Cytológia v praxi 11.6.2013 Donovaly
Veľký hematologický seminár (Nový prístup k interpretácii krvného obrazu)13.9.2013 Praha
Ochorenia GIT aparátu 19.10-20.10.2013 Nitra

Moji zvieraci miláčikovia: Foxteriérka „Trixie“ a kríženka z UVP „Sára“, kone

Záľuby: rekreačné jazdenie na koni, prechádzky v prírode, bicyklovanie

Galéria