V cenníku sú uvedené ceny za štandarné úkony. Ceny sú konečné, vrátane liekov, materiálu a DPH. O cenách ostatných úkonov budete informovaný po vyšetrení pacienta, pretože výkon práce, čas a spotrebovaný materiál sa líšia podľa závažnosti výkonu.

Pes

 • Besnota (R)
  11€
 • Leptospiróza (L)
  10€
 • Psinka + parvoviróza (DP)
  13€
 • Psinka + parvoviróza + hepatitída + parainfluenza (DHPPi)
  14€
 • Psinka + parvoviróza + hepatitída + parainfluenza + leptospiróza (DHPPiL)
  15€
 • Kotercový kašeľ (KC intranazálna vakcína)
  16€
 • Kotercový kašeľ (KC injekčná)
  12€

Mačka

 • Rinotracheitída + calicivirus + panleukopénia + chlamýdia (RCPCh)
  15€
 • Bestnota
  13€

Králik

 • Mor + myxomatóza
  9€

Suka

 • Ovariohysterektómia (úkon) – suka do 10 kg
  110€
 • … za každých ďalších 10 kg
  +10€
 • gravidná, pyometra – suka do 10 kg
  +160€
 • … za každých ďalších 10 kg
  +10€

Mačka

 • Odstránenie vaječníkov (z boku)
  60€
 • Odstránenie vaječníkov a maternice (z linea alba)
  100€

Fretka

 • Ovariohysterektómia
  60€

Pes

 • Normálna – do 10 kg
  60€
 • … za každých 10 kg
  +5€
 • Kryptorchid inguinálny
  80€
 • Kryptorchid abdominálny – pes do 10 kg
  100€
 • 10 – 30 kg
  110€
 • 30 – 50 kg
  120€
 • nad 50 kg
  140€

Kocúr

 • Normálna
  35€
 • Kryptorchid
  60€

Hospitalizácia

 • Hospitalizácia 24h
  24€

Čipovanie, vydanie pasu, registrácia

 • Vydanie pasu a registrácia
  13€
 • Čipovanie a registrácia
  16€

Pazúriky

 • Strihanie pazúrikov, tlačenie vačkov
  2€

Análne vačky

 • Vytlačenie vačkov
  2€
 • Výplach vačkov
  8€

Ďalšie vyšetrenia

 • Besnota – vyšetrenie po uhryznutí človeka (3 vyšetrenia spolu)
  20€
 • Vyšetrenie trusu na parazity
  5€
 • Diagnostika gravidity (USG)
  10€
 • Diagnostika počtu plodov (RTG)
  30€
 • Cisársky rez do 10 kg
  160€
 • … za každých ďalších 10 kg
  +10€
 • Odstránenie zubného kameňa – pes do 10 kg (cena podľa závažnosti)
  45€ - 60€
 • Odstránenie zubného kameňa – pes – každých 10 kg naviac
  +5€
 • Odstránenie kliešťa
  2€
 • Odstránenie hlavičky kliešťa
  5€
 • RTG 1 snímok
  30€
 • RTG snímok ďalšie projekcie
  +10€

Senior program

 • Auskultačné vyšetrenie srdca
 • EKG
 • USG srdca
 • RTG hrudníkovej dutiny
 • Biochemické vyšetrenie
 • Cena balíčka
  80€

Kardio vyšetrenie

 • Auskultačné vyšetrenie srdca
 • EKG
 • USG srdca
 • RTG hrudníkovej dutiny
 • Cena balíčka
  60€