Upozornenie!

COVID pravidlá v našich ordináciách

Vážení klienti,
nakoľko situácia ohľadom koronavírusu sa zhoršuje, chceli by sme Vás opäť poprosiť o spoluprácu a dodržiavanie niekoľkých pravidiel:

pred každou návštevou nás, prosíme, kontaktujte telefonicky - 0948 975 948, mailom, alebo správou a dohodnite si termín

Téma

Nevhodné močenie psov

Ako nevhodné močenie sa popisuje stav, keď pes močí na miestach alebo v čase, keď to jeho majiteľ nechce, alebo to považuje za nevhodné. Môže ísť o močenie na nábytok, v domácnosti, aj na ľudí a predmety pri chôdzi alebo výcviku.

Naopak, k nadmernému močeniu dochádza, keď pes močí častejšie alebo produkuje viacej moču ako je obvyklé, vzhľadom k jeho veľkosti a veku. V tomto prípade sa potom nejedná o problém s chovaním, ale o zdravotný problém, ktorý vyžaduje dôkladné vyšetrenie veterinárom.

Téma

Problémové správanie sa psov samcov

Medzi problémové správanie sa psov môžeme zaradiť také, ktoré je viac či menej podmienené pohlavným hormónom, testosterónom. Prítomnosť tohto hormónu ovplyvňuje dospelé alebo i dospievajúce psy samce a má zásadný vplyv na ich sexuálne chovanie. Príkladom môže byť nevhodné močenie, túlanie sa alebo utekanie, prejavy sexuálneho chovania ako je naskakovanie, štekanie a ďaľšie známky dominancie alebo agresie.

Spriatelené organizácie

TOP