COVID pravidlá na našej klinike

Vážení klienti, nakoľko situácia ohľadom koronavírusu sa zhoršuje, chceli by sme Vás opäť poprosiť o spoluprácu a dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel:
- pred každou návštevou nás, prosíme, kontaktujte telefonicky (0948 975 948), mailom, alebo správou a dohodnite si termín
- pri vstupe do priestorov kliniky použite prosím na prekrytie dýchacích ciest (vrátane nosa) respirátor FFP2,

Téma: Nevhodné močenie psov

Ako nevhodné močenie sa popisuje stav, keď pes močí na miestach alebo v čase, keď to jeho majiteľ nechce, alebo to považuje za nevhodné. Môže ísť o močenie na nábytok, v domácnosti, aj na ľudí a predmety pri chôdzi alebo výcviku. Naopak, k nadmernému močeniu dochádza, keď pes močí častejšie alebo produkuje viacej moču ako je obvyklé, vzhľadom k jeho veľkosti a veku. V tomto prípade sa potom nejedná o problém s chovaním, ale o zdravotný problém, ktorý vyžaduje dôkladné vyšetrenie veterinárom.

Téma: Problémové správanie sa psov samcov

Medzi problémové správanie sa psov môžeme zaradiť také, ktoré je viac či menej podmienené pohlavným hormónom, testosterónom. Prítomnosť tohto hormónu ovplyvňuje dospelé alebo i dospievajúce psy samce a má zásadný vplyv na ich sexuálne chovanie. Príkladom môže byť nevhodné močenie, túlanie sa alebo utekanie, prejavy sexuálneho chovania ako je naskakovanie, štekanie a ďaľšie známky dominancie alebo agresie.

Spriatelené organizácie

TOP